Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Wnioski o rejestrację i wydanie świadectw

  Zdrowie i ochrona zwierząt

  Zgłoszenie rozpoczęcia/zaprzestania/zmiany nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną działalności podmiotów prowadzących zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe lub w których jest pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny Zgłoszenie zamiaru organizowania targów/wystawy/konkursu/pokazu zwierzątWniosek o rejestrację pasieki Wniosek o rejestrację podmiotu akwakultury Wniosek o przeprowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwie Wniosek o wydanie decyzji na stado wolne od chorób zakaźnych Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika na transport zwierząt na odległość powyżej 50 km do 8 godzin Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika na transport zwierząt w czasie powyżej 8 godzin Wniosek zgłoszenia rozpoczęcia/zaprzestania działalności hodowli psów/kotów

  Bezpieczeństwo żywności

  Wniosek o wpis do rejestru zakładów produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (sprzedaż bezpośrednia, MLO, zakłady zatwierdzane) Wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznegoWniosek o wyrejestrowanie działalności Wniosek o zatwierdzenie środka transportu produktów pochodzenia zwierzęcegoWniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu mleka surowego

  Pasze i utylizacja

  Wniosek o wpisanie gospodarstwa rolnego do rejestru podmiotów działających na rynku pasz Zgłoszenie rozpoczęcia, zmiany lub zaprzestania działalności UPPZ

  Pozostałe

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego urodzenie w hodowli Wniosek o wydanie zaświadczenia Deklaracja właściciela zwierzęcia towarzyszącego - podróż do Wielkiej Brytanii Wniosek o wydanie świadectwa - podróż ze zwierzęciem towarzyszącym do krajów trzecich w celach niehandlowych

  udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-07
  opracował Administrator BIP dnia 2021-10-07
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180