Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  RODO

  RODO

  Klauzula informacyjna

  Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

  Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

  • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
  • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
  • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

  Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

  Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Są to:

  • Organy władzy publicznej
  • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
  • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
  • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
  • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
  • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
  • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
  • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
  • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
  • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Związki zawodowe i ich organizacje
  • Partie polityczne
  • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

  W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej od początku 2006 roku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180