Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Aktualności i komunikaty

  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zwrot kosztów poniesionych na bioasekurację
  2 lata temu・ 2021-10-15
  PORADNIKI dla ROLNIKÓW
  3 lata temu・ 2020-07-06
  informacje na temat sprzedaży bezpośredniej
  7 lat temu・ 2017-02-15

  Więcej informacji w załączniku

  FIRMY UTYLIZACYJNE
  7 lat temu・ 2017-02-03

  WYKAZ firm utylizacyjnych realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich

  ASF - film
  7 lat temu・ 2016-10-14
  Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii
  7 lat temu・ 2016-08-23

  Więcej informacji w załączniku

  UWAGA !
  8 lat temu・ 2016-04-14

  Więcej informacji w załączniku

  Informacja dla hodowców i lekarzy weterynarii
  8 lat temu・ 2015-09-10

  Więcej informacji w załączniku

  Dokumenty handlowe
  9 lat temu・ 2014-09-19
  od dnia 01.10.2014r.

  obowiązują nowe wzory dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych.

  Ulotki dotyczące ASF
  9 lat temu・ 2014-07-24

  Więcej informacji w załączniku

  Materiały szkoleniowe ASF dla lekarzy weterynarii
  10 lat temu・ 2014-03-09

  Więcej informacji w załączniku

  Przemieszczanie zwierząt domowych w celach niehandlowych
  10 lat temu・ 2014-01-20

  Więcej informacji w załączniku

  KOMUNIKAT !!! Głównego Lekarza Weterynarii
  10 lat temu・ 2013-12-18

  Więcej informacji w załączniku

  Wytyczne w sprawie sprzedaży żywych ryb
  10 lat temu・ 2013-11-25

  Więcej informacji w załączniku

  Ubój z konieczności
  10 lat temu・ 2013-10-04

  Więcej informacji w załączniku

  Informacja dla hodowców trzody chlewnej
  10 lat temu・ 2013-09-30

  Więcej informacji w załączniku

  Afrykański pomór świń na Białorusi
  10 lat temu・ 2013-08-16

  Więcej informacji w załączniku

  Pomoc rannym zwierzętom
  10 lat temu・ 2013-08-05

  Więcej informacji w załączniku

  Afrykański pomór świń
  10 lat temu・ 2013-06-24

  Więcej informacji w załączniku

  Rejestracja i identyfikacja koniowatych
  11 lat temu・ 2013-05-29

  Więcej informacji w załączniku

  Ochrona pszczół
  11 lat temu・ 2013-04-19

  Więcej informacji w załączniku

  Nielegalne stosowanie mączek mięsno-kostnych
  11 lat temu・ 2012-10-16

  Więcej informacji w załączniku

  Informacja o uboju zwierząt w gospodarstwie
  11 lat temu・ 2012-10-16

  Więcej informacji w załączniku

  Informacja o obowiązku zgłaszania padnięć zwierząt
  11 lat temu・ 2012-10-16
  Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących drób w związku z zagrożeniem ptasią grypą
  11 lat temu・ 2012-10-16

  UWAGA:

  Na bieżąco aktualizowane informacje na temat wysoce zjadliwej grypy ptaków - ptasiej grypy znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

  Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo dużych strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

  Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są ptaki wolnożyjące, będące bezobjawowymi nosicielami ptasiej grypy.

  Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

  Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

  • depresja;
  • gwałtowny spadek /utrata produkcji jaj i miękkie skorupy jaj;
  • objawy nerwowe;
  • zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
  • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
  • duszność;
  • biegunka.

  Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100 %. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego ( z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym.

  Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ogrywa człowiek. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.

  Główne zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej:

  • izolacja drobiu od czynników zewnętrznych - przetrzymywanie ptaków w zamknięciu,
  • ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
  • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków w celu ograniczenia dostępu do nich dzikich ptaków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek) oraz
  • dla uniknięcia przyciągania dzikiego ptactwa - nie poić i karmić drobiu na zewnątrz pomieszczeń -uniemożliwienie przemieszczania się osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt, a obiektami w których bytuje drób
  • ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
  • rozłożenie przed wejściem do budynku fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym,
  • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu
  • zakaz wjazdu pojazdów na teren fermy poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny,
  • obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających
  • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy
  • konieczność używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie fermy po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni
  • konieczność przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektu w którym utrzymuje się drób
  • osoby bezpośrednio stykające się z drobiem na fermach nie powinny mieć kontaktu z innym ptactwem np. gołębiami
  • wskazane jest zaopatrzenie pracowników branży drobiarskiej i lekarzy weterynarii w leki przeciw wirusowe oraz przeprowadzanie szczepień u ludzi.

  Nie przestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą a co za tym idzie większe straty ekonomiczne powodowane szerzeniem się choroby wśród ptaków tj:

  • zamknięcia granic państw dla towarów z Polski co spowoduje spadek eksportu i handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu
  • utrata miejsc pracy
  • co najmniej 3 miesięczne wyłączenie obiektów gospodarskich z produkcji drobiu od wygaszenia ostatniego ogniska choroby
  • trudności w odbudowie pogłowia drobiu po wybiciu stad reprodukcyjnych
  • straty ekonomiczne ludności związane z ograniczeniami w ruchu i przemieszczaniu się ludzi i zwierząt
  • bankructwo producentów drobiu, właścicieli ubojni i przetwórni drobiu.

  Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale przeżywa przez co najmniej 35 dni w temp. 4 stopnie Celsjusza , a w kurzu kurnika prze 2 tyg. po usunięciu ptaków. W wodzie (stawy, jeziora) zachowuje zakaźność do 4 dni przy temp. 22 stopnie Celsjusza i ponad 30 dni przy temp. 0 stopni. Wirus wykrywano w tuszkach padłych ptaków dzikich po 23 dniach w temp. 40 stopni.

  W tuszkach drobiu przechowywanych w temp. pokojowej wirusy grypy przeżywały tylko kilka dni, natomiast w temp. lodówki - do 23 dni.

  Wirus może utrzymywać się w drobiowych produktach mięsnych. Niszczy go obróbka termiczna. Lipidowa otoczka powoduje, iż wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, włączając detergenty.

  Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

  Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni mają być obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.

  udostępnił Administrator BIP dnia 2021-06-02
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180