Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Instrukcja korzystania z BIP

  Podstawa prawna BIP i zakres publikowanych informacji

  Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

  Strukturę strony BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Nawigacja i wyszukiwanie informacji

  Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijane podkategorie.

  Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku w górnej części prawej strony ekranu. 

  Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej może być udostępniona:

  • na wniosek,
  • w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie,
  • zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).
  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180