Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
pon-pt, 7:30-15:30
33 49 60 180
fax: 33 49 60 187
sekretariat@bip-bielsko.pl
 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Podanie można złożyć:

  • osobiście
  • pocztą na adres: 43-316 Bielsko-Biała ul. Karpacka 76
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@bip-bielsko.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

 

Skargi i wnioski można złożyć w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 12:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, że na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j.) w momencie złożenia wniosku powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej:

Art.  6.  [Termin powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej]

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; (...)

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Oznacza to, że składając wniosek muszą Państwo dostarczyć jednocześnie dowód wniesienia opłaty na konto:

86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Urząd Miasta w Bielsku-Białej - Wydział Dochodów Budżetowych

Wysokość wymaganej opłaty jest określona w załączniku do Ustawy, t.j. pobiera się za wydanie:

  • decyzji - 10 zł
  • zaświadczenia - 17 zł
  • pozwolenia (koncesji) - 616 zł
  • legalizacji paszportu - 26 zł

 

 

udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187