Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej jest czynny:
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 do 15:30

  Podanie można złożyć:

  • osobiście
  • pocztą na adres: 43-316 Bielsko-Biała ul. Karpacka 76
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@bip-bielsko.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP

   

  Skargi i wnioski można złożyć w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 12:00

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, że na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 t.j. ze zm.) w momencie złożenia wniosku powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej:

  Art.  6.  [Termin powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej]

  1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

  2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia; (...)

  2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

  Oznacza to, że składając wniosek muszą Państwo dostarczyć jednocześnie dowód wniesienia opłaty na konto:

  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

  Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Dochodów Budżetowych

  Wysokość wymaganej opłaty jest określona w załączniku do Ustawy, t.j. pobiera się za wydanie:

  • decyzji - 10 zł
  • zaświadczenia - 17 zł
  • pozwolenia (koncesji) - 616 zł
  • legalizacji paszportu - 26 zł

   

   

  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180