Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
pon-pt, 7:30-15:30
 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej

 

OGŁOSZENIE
o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji zadań Inspekcji na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej w 2024 roku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że rozpoczyna postępowanie w sprawie wyznaczenia do wykonywania w 2024 roku czynności urzędowych określonych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2022.2629 t.j. ze zm.), na terenie powiatów bielskiego i Bielsko-Biała. Ogłoszenie Załącznik nr 1 - Zgłoszenie wstępnej gotowości Załącznik nr 2 - Oświadczenie zleceniobiorcy

Materiały dla rolników dotyczące zagrożenia wystąpienia obgryzania ogonów u świń

Główny Lekarz Weterynarii opublikował zestaw wytycznych na temat przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącego zagrożenia wystąpienia obgryzania ogona u świń i wzbogacania środowiska bytowania świń

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przekazuje zamieszczoną na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację dotyczącą warunków zwolnienia z rejestracji drobiu utrzymywanego na własne potrzeby.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W dniu 17 lutego 2023 r. przestało obowiązywać roporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz m. Bielsko-Biała. 
Niemniej jednak pomimo uchylenia restrykcji odnoszących się do utrzymywania drobiu nałożonych ww. rozporządzeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż od 7 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie: 
§  1. ust. 1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji od dzikich ptaków,

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

Druk zgłoszenia utrzymywania drobiu

Informacja dotycząca certyfikacji podróży ze zwierzętami towarzyszącymi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina o konieczności okazania zwierzęcia towarzyszącego w związku z procedurą legalizacji paszportu czy innych czynności certyfikujących przed wyjazdem, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Informacje dotyczące identyfikacji i rejestracji koniowatych i wielbłądowatych

Konie - materiał informacyjny Koniowate - składanie zgłoszeń Zgłoszenia koniowatych - najczęściej zadawane pytania Rejestracja wielbłądowatych

Informacja o rozporządzeniach Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa GórniczaROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

Informacja o wprowadzeniu środków specjalnych podczas handlowych przemieszczeń psów, kotów i fretek na terytorium Anglii, Walii i Szkocji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że w związku z występowaniem wścieklizny na terenie Polski, Białorusi, Rumunii oraz Ukrainy, władze Wielkiej Brytanii zdecydowały o wprowadzeniu środków specjalnych odnoszących się do przemieszczeń handlowych psów, kotów i fretek

DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA (SZKOCJA) DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA (WALIA) Deklaracja nie ma zastosowania w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

Zgnilec amerykański pszczół

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała. Treść rozporządzenia wraz z mapą obszaru zapowietrzonego.

udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała

tel. 033 49 60 180