Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
pon-pt, 7:30-15:30
33 49 60 180
fax: 33 49 60 187
sekretariat@bip-bielsko.pl
 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej

 

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt wykonujących znakowanie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i wystawiających pozwolenia na przemieszczanie i tranzyt dla zwierząt towarzyszących przybyłych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku / Перелік клінік для тварин, які проводять маркування, вакцинацію від сказу та видають дозволи на переміщення та транзит тварин-компаньйонів, які прибувають з України після 24 лютого 2022 року

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W dniu 29 stycznia 2022 r. przestało obowiązywać roporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego i pszczyńskiego oraz m. Bielsko-Biała. 
Niemniej jednak pomimo uchylenia restrykcji odnoszących się do utrzymywania drobiu nałożonych ww. rozporządzeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż od 7 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie: 
§  1. ust. 1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187