Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej

   

  Od 16 września 2024 nowe wymagania przywozu psów, kotów i fretek z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi

  Plakat w języku polskim Plakat w języku rosyjskim

  Informacje o grypie ptaków

  Informacja o grypie ptaków H5

  Materiały dla rolników utworzone przez jednostkę ds. dobrostanu krów Care4Dairy Europejskiego Centrum Referencyjnego ds. przeżuwaczy i koniowatych

  Główny Lekarz Weterynarii opublikował zestaw przetłumaczonych na język polski materiałów dotyczących dobrostanu zwierząt. W najbliższym czasie pojawią się również materiały wideo.

  Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracji

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przekazuje zamieszczoną na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację dotyczącą warunków zwolnienia z rejestracji drobiu utrzymywanego na własne potrzeby.

  Wysoce zjadliwa grypa ptaków

  W dniu 17 lutego 2023 r. przestało obowiązywać roporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz m. Bielsko-Biała. 
  Niemniej jednak pomimo uchylenia restrykcji odnoszących się do utrzymywania drobiu nałożonych ww. rozporządzeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, iż od 7 maja 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadziło m.in. zakazy i nakazy w przedmiotowym zakresie: 
  §  1. ust. 1 W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób:

  1) zakazuje się:

  a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

  b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  2) nakazuje się:

  a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

  b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

  c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek, gęsi i ptaków bezgrzebieniowych, w izolacji od dzikich ptaków,

  d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

  e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

  f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

  g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

  h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych, o których mowa w ust. 3.

  Druk zgłoszenia utrzymywania drobiu

  Informacja dotycząca certyfikacji podróży ze zwierzętami towarzyszącymi

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina o konieczności okazania zwierzęcia towarzyszącego w związku z procedurą legalizacji paszportu czy innych czynności certyfikujących przed wyjazdem, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

  Informacje dotyczące identyfikacji i rejestracji koniowatych i wielbłądowatych

  Konie - materiał informacyjny Koniowate - składanie zgłoszeń Zgłoszenia koniowatych - najczęściej zadawane pytania Rejestracja wielbłądowatych

  Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

  Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

  Informacja o wprowadzeniu środków specjalnych podczas handlowych przemieszczeń psów, kotów i fretek na terytorium Anglii, Walii i Szkocji

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że w związku z występowaniem wścieklizny na terenie Polski, Białorusi, Rumunii oraz Ukrainy, władze Wielkiej Brytanii zdecydowały o wprowadzeniu środków specjalnych odnoszących się do przemieszczeń handlowych psów, kotów i fretek

  DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA (SZKOCJA) DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA (WALIA) Deklaracja nie ma zastosowania w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

  Zgnilec amerykański pszczół

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała. Treść rozporządzenia wraz z mapą obszaru zapowietrzonego.

  udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180