Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała
33 49 60 180
fax: 33 49 60 187
 

Struktura

Powiatowy Lekarz Weterynarii lek.wet. Zenon Dobija
z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii lek.wet. Katarzyna Dudzińska-Salamon
Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia i ochrony zwierząt lek.wet. Ewelina Bieś
Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności lek.wet. Dominika Kubica
Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności lek.wet. Justyna Gajdzica
Inspektor Weterynaryjny d/s pasz i utylizacji mgr inż Marta Stachak
Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia i ochrony zwierząt - wzajemnej zgodności mgr inż. Justyna Byrska
nspektor Weterynaryjny d/s zdrowia i ochrony zwierząt - wzajemnej zgodności mgr inż.  Patrycja Dawid
Główny Księgowy Graźyna Koc
Specjalista d/s finansowo-księgowych mgr inż. Elźbieta Wojciukiewicz-Suchta
Specjalista d/s administracji i kadr Danuta Bartkowska
Robotnik Gospodarczy Zenon Grolik
Sprzątaczka Beata Bednarz
udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187