Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała
33 49 60 180
fax: 33 49 60 187
 

Podstawa prawna działania inspektoratu

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r., Nr 112, poz 744)
  • Zarządzenie nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 )
  • Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej nadany przez Głównego Lekarza Weterynarii zarządzeniem Nr 120/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20 grudnia 2010 r.
udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187