Bip Bielsko
Menu
Strona główna
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Statystyki
ePUAP
Instrukcja obsługi BIP
Kontakt
Projektowanie aktów normatywnych
Majątek i finansowanie
Podstawa prawna działania inspektoratu
Redakcja BIP
Mapa strony
Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
Regulamin organizacyjny
Status prawny
Rejestr zmian
Praca
Przydatne linki
Druki do pobrania
Zamówienia publiczne
• Archiwum
Aktualności i komunikaty
• Druki dla Lekarzy weterynarii
Struktura
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
AKTUALNOśCI I KOMUNIKATY   \  DRUKI DLA LEKARZY WETERYNARII

  Druki do pobrania dla lekarzy weterynarii

DRUKI
dotyczą…ce
OBSERWACJI ZWIERZĄ„T PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifrozpoczęcie obserwacji przeciwko wściekliźnie

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifzakończenie obserwacji przeciwko wściekliźnie

 

DRUKI
SPRAWOZDAу

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifsprawozdanie z iloś›ci zaszczepionych zwierząt przeciwko wściekliź nie

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifsprawozdanie z wystą…pienia chorób zakaźnych (negatywne)

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifchoroby rejestrowane tab 3a

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifchoroby odzwierzęce tab nr 5

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifoporność tab nr 8

BRUKI  INNE

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifprotokół‚ pobrania prób do ZHW (wścieklizna)

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1369659733.gifprotokół kontroli stałej


  udostępnił Inspektorat BIP dnia 2018-01-31
  opracował Danuta Bartkowska dnia 2016-04-15
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra