Bip Bielsko
Menu
- Strona główna
- Status prawny
- Regulamin organizacyjny
- Struktura
- Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
- Aktualności i komunikaty
• ASF
• Druki dla Lekarzy weterynarii
- Zamówienia publiczne
• Archiwum
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
- Praca
- Mapa strony
- Redakcja BIP
- Rejestr zmian
- Podstawa prawna działania inspektoratu
- Majątek i finansowanie
- Projektowanie aktów normatywnych
- Kontakt
- Instrukcja obsługi BIP
- Druki do pobrania
- ePUAP
- Przydatne linki
- Statystyki
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
AKTUALNOśCI I KOMUNIKATY   \  DRUKI DLA LEKARZY WETERYNARII

  Druki do pobrania dla lekarzy weterynarii

DRUKI
dotyczące
OBSERWACJI ZWIERZĄT PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifrozpoczęcie obserwacji przeciwko wściekliźnie

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifzakończenie obserwacji przeciwko wściekliźnie

 

DRUKI
SPRAWOZDAŃ

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifsprawozdanie z ilości zaszczepionych zwierząt przeciwko wściekliźnie

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifsprawozdanie z wystąpienia chorób zakaźnych (negatywne)

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifchoroby rejestrowane tab 3a

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifchoroby odzwierzęce tab nr 5

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifoporność tab nr 8

BRUKI  INNE

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1350376005.gifprotokół pobrania prób do ZHW (wścieklizna)

http://bip.neomanager.pl/datadir/img/bip_1369659733.gifprotokół kontroli stałej


  udostępnił Inspektorat BIP dnia 2016-05-12
  opracował Danuta Bartkowska dnia 2016-04-15
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra