Bip Bielsko
Menu
Strona główna
Aktualności i komunikaty
• amerykanski zgnilec pszczol
• ASF
• Druki dla Lekarzy weterynarii
Kontakt
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
ePUAP
Struktura
Druki do pobrania
Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
Podstawa prawna działania inspektoratu
Status prawny
Regulamin organizacyjny
Majątek i finansowanie
Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
Praca
Zamówienia publiczne
• Archiwum
Statystyki
Instrukcja obsługi BIP
Projektowanie aktów normatywnych
Redakcja BIP
Mapa strony
Rejestr zmian
Przydatne linki
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI I KOMPETENCJE

Przedmiot dział‚alnoś›ci i kompetencje

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Bielsku-Białej działa w szczególności na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
  • Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
  • Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nadanego przez Głównego Lekarza Weterynarii zarządzeniem Nr 283/10 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2010 r.
  udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-31
  opracował Administrator BIP dnia 2012-10-19
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. kontrola zarządcza
Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra