Bip Bielsko
Menu
- Strona gwna
- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
- Statystyki
- ePUAP
- Instrukcja obsługi BIP
- Kontakt
- Projektowanie aktów normatywnych
- Majątek i finansowanie
- Podstawa prawna działania inspektoratu
- Redakcja BIP
- Mapa strony
- Rejestry i ewidencje
• Lecznice w powiecie bielskim
• Obwody Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa
• Nadzorowane podmioty
- Przedmiot działalności i kompetencje
• kontrola zarządcza
- Regulamin organizacyjny
- Status prawny
- Rejestr zmian
- Praca
- Przydatne linki
- Druki do pobrania
- Zamówienia publiczne
• Archiwum
- Aktualności i komunikaty
• Druki dla Lekarzy weterynarii
- Struktura
Kontakt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187
REJESTRY I EWIDENCJE   \  OBWODY BADANIA ZWIERZąT RZEźNYCH I MIęSA

  WYKAZ LEKARZY WETERYNARII BADAJĄCYCH MIĘSO NA UŻYTEK WŁASNY
wykaz lekarzy wetrynarii wyznaczonych do badania mięsa na użytek własny w powiecie bielskim
  udostępnił Inspektorat BIP dnia 2018-02-22
  opracował Danuta Bartkowska dnia 2013-04-30
inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra