Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko-Biała
33 49 60 180
fax: 33 49 60 187
 

UWAGA !!!

Dotyczy pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Należy złożyć oba wnioski  (zamieszczone poniżej) do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej o wydanie zaświadczenia w celu przedłożenia w ARiMR

wniosek o aktualizację danych pasieki.pdfwniosek o zaświadczenie o stanie pasieki.pdf

więcej informacji o sposobie załatwiania sprawy w ARiMR pod załączonym linkiem

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

INFO

osoby dokonujące uboju w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny podlegają obowiązkowi przeszkolenia w tym zakresie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Szkolenia odbywać się będą systematycznie według zgłoszeń osób zainteresowanych

miejsce szkolenia -  budynek PIW w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76

ilość miejsc jest ograniczona - zapisy przyjmowane są telefonicznie

pod numerem telefonu 33-4960180 od pon -pt w godz 8-15

 

KONTROLE URZĘDOWE INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Ogólny schemat kontroli urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej.pdf

UWAGA !!!

 

W związku ze stwierdzonymi kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce, petentów prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości

- co najmniej 1,5 m od innych osób -

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii i załatwianie spraw drogą elektroniczną lub pod nr tel. (33) 496 01 80

Korespondencję prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bip-bielsko.pl

W związku z zaistniałymi już przypadkami przypominamy, iż osoby chore i wykazujące objawy infekcji powinny zostać w domu.

 

PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ

 

 

 

OSTRZEŻENIE !!!!!!

 

W związku z pojawieniem się na terenie Polski ptasiej grypy (woj. lubelskie i wielkopolskie), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej przypomina, iż w dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz pomieszczeń. Drób powinien być bezwzględnie utrzymywany w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych wolierach.

 

 

 

RODO

Klauzula informacyjna

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r. nr 112 poz. 1198) art. 8 ust. 6.

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.

Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Są to:

 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej od początku 2006 roku prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

udostępnił Administrator BIP dnia 2020-04-09
opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Białej ul. Karpacka 76
43-316 Bielsko Biała

tel. 033 49 60 180
fax 033 49 60 187